ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1

Hybrid Trophy

เลือกรูปแบบสินค้าที่ต้องการ

เลือกสินค้าที่ต้องการจะซื้อ หรือต้องการออกแบบใหม่ตามความต้องการ ได้ที่ Line ID : @hybridtrophy

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

Hybrid Trophy

สั่งซื้อสินค้า

สั่งซื้อสินค้า โดยลูกค้าส่งรายละเอียดของสินค้า ข้อความ โลโก้ และไฟล์งาน AI ได้ทางไลน์โดยตรง

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

Hybrid Trophy

ส่งใบเสนอราคาพร้อมชำระค่ามัดจำ

หลังจากตกลงแบบเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาพร้อมชำระเงินค่ามัดจำ 50% จากราคาสินค้า
(หากสินค้ารวมราคาต่ำกว่า 10,000 บาท ต้องชำระเต็มจำนวน)

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

Hybrid Trophy

ผลิตสินค้า

ผลิตสิน ค้าระหว่างการผลิตเจ้าหน้าที่จะส่งรายงานการผลิตเพื่อให้ท่านได้ทราบและยืนยันในทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

Hybrid Trophy

ชระเงิน

ชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือก่อนทำการจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

Hybrid Trophy

จัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้า โดยท่านสามารถเข้ารับสินค้าด้วยตัวเองที่บริษัท หรือจัดส่งผ่านทางช่องทางขนส่งต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6
ช่องทางการชำระเงิน
Untitled 2 04 - รับผลิตเหรียญรางวัล โล่รางวัล ถ้วยรางวัล

โทร. 065-250-5246

ระยะเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.

Untitled 2 01 - รับผลิตเหรียญรางวัล โล่รางวัล ถ้วยรางวัล

@hybridtrophy

ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง​

Untitled 2 03 - รับผลิตเหรียญรางวัล โล่รางวัล ถ้วยรางวัล

hybrid1@hybridsport.com

ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง​

Untitled 2 02 - รับผลิตเหรียญรางวัล โล่รางวัล ถ้วยรางวัล

Hybridtrophy

ระยะเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.​