Previous
Next

เหรียญรางวัล

เหรียญรางวัลซิงค์อัลลอยด์

เหรียญรางวัลอะคริลิค

เหรียญรางวัลไม้

เหรียญรางวัลสำเร็จรูป

สายคล้องเหรียญรางวัล

สายคล้องเหรียญรางวัล

ผลงานของเรา

เหรียญ : Kratai & Friends VR Run Series 2021
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : น้ำเงิน
ขนาด : 7.5 cm.
หนา : 3 mm.

เหรียญ : ร่มรั้วรัน #3 Virtual Run 2020
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : เงินรมดำ
ขนาด : 7 cm.
หนา : 5 mm.

เหรียญ : วิ่งอิ่มบุญ อุ่นไอรัก ครั้งที่1
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : เงินด้าน ทองเงา
เทคนิค : ลงทราย
ขนาด : 9 x 4.5 cm.
หนา : 4 mm.

หรียญ : Phuket Night Run 2020
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : ดำ
เทคนิค : ลงทราย
ขนาด : 7.42 x 8.47 cm.
หนา : 3 mm.

เหรียญ : UbonRat Love Run 2020
ประเภทเหรียญ : ไม้
ขนาด : 6 cm.
หนา : 3 mm.

เหรียญ : TRF Feedmill Fun Run 2021
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : เงินรมดำ
ขนาด : 7 cm.
หนา : 3 mm.

เหรียญ : Tenmee10K : Pride of SURIN – 10K
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : เงินรมดำ
เทคนิค : หมุนได้
ขนาด : 7 cm.
หนา : 5 mm.

เหรียญ : กา-สิน แล่นเด้อ 2021 – 5K
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : ชุบดำ
ขนาด : 8 x 7 cm.
หนา : 3 mm.

เหรียญ : กา-สิน แล่นเด้อ 2021 – 10.5K
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : ชุบดำ
ขนาด : 8 x 7 cm.
หนา : 3 mm.

เหรียญ : กา-สิน แล่นเด้อ 2021 – 21K
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : ชุบดำ
ขนาด : 8 x 7 cm.
หนา : 3 mm.

เหรียญ : กา-สิน แล่นเด้อ 2021 – 42.195K
ประเภทเหรียญ : ซิงค์อัลลอยด์
สี : ชุบดำ
ขนาด : 8 x 7 cm.
หนา : 3 mm.

Scroll to Top