ถ้วยรางวัลโลหะ

          ถ้วยรางวัลโลหะ เป็นเนื้อซิงค์อัลลอยด์ชุบสีทองเงา-เงินเงา จะเป็นแบบสำเร็จ มีแบบและขนาดให้เลือกมากมาย สามารถเปลี่ยนหัวของถ้วยรางวัลได้ มีทั้งฐานไม้และพลาสติกให้เลือก ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคน ถ้วยรางวัลพลาสติกนี้มีราคาถูก และที่สำคัญคือ ถ้วยรางวัลโลหะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ ทำให้ผู้คนจะชื่นชอบในความใหญ่และอลังการ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในงานแข่งกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ยังได้ความนิยมกับถ้วยรางวัลโลหะนี้อยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line :  @hybridtrophy   โทร.  065-250-5246

แบบถ้วยรางวัลโลหะ

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัล HYB-111

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-111

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-112

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-112

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-115-(Black)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-115 (Black)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-115-(Silver)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-115 (Silver)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-116-(Black)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-116 (Black)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-116-(Silver)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-116 (Silver)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-123

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-123

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-124

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-124

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-133

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-133

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-134

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-134

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-135-(Green)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-135 (Green)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-135-(Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-135 (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-135-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-135 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-136-(Green)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-136 (Green)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-136-(Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-136 (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-136-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-136 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-201-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-201 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-201-(Black)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-201 (Back)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-201-(Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-201 (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-201-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-202 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-201-(Black)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-202 (Back)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-202-(Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-202 (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-213 (Silver)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-213 (Silver)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-213-(Black)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-213 (Black)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-213-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-213 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-214 (Silver)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-214 (Silver)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-214-(Black)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-214 (Black)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-214-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-214 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-219-(Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-219 (ฺBlue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-219-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-219 (ฺRed)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-219-(Green)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-219 (ฺGreen)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-220-(Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-220 (ฺBlue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-220-(Green)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-220 (ฺGreen)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-220-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-220 (ฺRed)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-221-(Green)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-221 (ฺGreen)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-221-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-221 (ฺRed)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-221-(Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-221 (ฺBlue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-221-(Black)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-221 (ฺBlack)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-222-(Green)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-222 (Green)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-222-(Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-222 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-222-(Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-222 (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-222-(Black)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-222 (Black)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-227

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-227

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-228

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-228

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-229 (Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-229 (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-229 (Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-229 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-229 (Green)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-229 (Green)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-230 (Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-230 (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-230 (Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-230 (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-230 (Green)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-230 (Green)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-233B (Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-233B (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-233P (Pink Gold)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-233P (Pink Gold)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-233R (Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-233R (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-234B (Blue)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-234B (Blue)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-234P (Pink Gold)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-234P (Pink Gold)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-234R (Red)

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-234R (Red)

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-463

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-463

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-464

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-464

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-595

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-595

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-596

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-596

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-581X

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-581X

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-582X

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-582X

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-D15

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-D15

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-D16

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-D16

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-L3

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-L3

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-L5

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-L5

ภาพตัวอย่างถ้วยรางวัลโลหะ HYB-L8

ถ้วยรางวัลโลหะ HYB-L8