Previous slide
Next slide

ถ้วยรางวัลอะคริลิค

ถ้วยรางวัลอะคริลิคแบบมาตราฐาน

          ถ้วยรางวัลอะคริลิคแบบมาตราฐาน จะเป็นถ้วยรางวัลอะคริลิคที่ทำแบบสำเร็จแลว สามารถยิงเลเซอร์ข้อความหรือนำไปสกรีนดิจิตอล ติดแผ่นฮิตเพลท ตามรูปแบบที่ต้องการได้ทันที ข้อดีคือลูกค้าจะรับงานได้เร็วขึ้น ติดต่อสอบถามได้ที่ Line:@hybridsport

Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy

ถ้วยรางวัลอะคริลิคแบบพิเศษ

ถ้วยรางวัลอะคริลิคแบบพิเศษ เป็นโล่รางวัลอะคริลิคที่สามารถสั่งผลิตได้ตามแบบลูกค้าต้องการโดยทำการขึ้นแบบใหม่ทั้งหมด โดยการผลิตหลากหลายเทคนิคเพื่อให้ตรงตามแบบลูกค้า
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line:@hybridsport

Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy

ถ้วยอะคริลิคแบบพิเศษ สามารถเลือกฐานได้

Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy
Hybrid Trophy